Een bijzondere doopdienst

Dat was het: bijzonder en gaaf – de doopdienst waarin vier jonge mensen getuigenis van hun geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus aflegden en mèt Hem begraven werden in het waterbad van de doop!

Femke, Josephine en Stan hadden hun besluit om Jezus te volgen al aangegeven; Liona werd tijdens de dienst door de Heilige Geest overtuigd dat dit voor haar ook hèt moment was om zich aan te sluiten bij het leger van de Here Jezus! En zij gehoorzaamde! 

« Terug naar het album overzicht