Podcast

Laatste nieuws
  • Zondag 10 juli is er weer een aanbiddingsavond welke georganiseerd wordt door de muziekgroep. Een informele avond waarin we samen God zoeken ... onvoorbereid, maar met verlangen ... Zijn Woord lezen ... muziek maken... stil zijn ... luisteren ... aanbidden ... delen ... en alles van Hem verwachten.
  • Het Koninkrijk van God, daar wil je toch zeker bij horen! Tenminste, dat hoop ik wel! Maar als je bij dat Koninkrijk hoort, hoe hoor je dan te leven? Jezus doet hier een aantal rake uitspraken over
  • Inmiddels is de reis aangekomen in Filippenzen! Op 7 juli verschijnt Filippenzen 4, daarna hebben we even een zomerstop. Na de zomer neemt Niels je weer mee op reis door het Nieuwe Testament!
Agenda